Què és?

XECC Xarxa Empresarial i Comercial de Castelldefels

És una entitat única que representa el comerç, els serveis i indústria de Castelldefels.

XECC es regeix jurídicament pel que indiquen els seus Estatuts de data 15 setembre 2009. Veure Estatuts [PDF]

Veure Codi Étic [PDF]. Aquest “Codi étic” afecta tots els integrants de:

  • Junta Directiva
  • Director general, gerent o similar
  • Empleats
  • Grups de treball, i els seus responsables directes
  • Entitats públiques i privades amb les quals s’estableixin convenis o contractes.

L’organització

Òrgan de govern: és l’equip responsable de definir estratègies i de la presa de decisions, amb l’objectiu de garantir el compliment de les fites aprovades pels socis.

Presidenta:

Eva María Castillejo

Secretaria:

Noelle Skouri

Tresorera:

Montserrat Cívico